บริการถอดแบบหลังคา

ถอดแบบหลังคา

บริษัท ทักษิณา เม็ททัลชีท จำกัด มีบริการ ถอดแบบหลังคา ออกแบบหลังคาโค้ง ถอดแบบแคด CAD Drawing ประเมิณราคา ทำแบบ ช็อป ดรออิ้ง Shop Drawing ประมาณปริมาณน้ำฝน คำนวณแรงลม โดยวิศวกร และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ

บริการออกแบบ ถอดแบบหลังคา เม็ททัลชีท

บริการออกแบบ โครงหลังคา และแปหลังคา ด้วยโปรแกรม EnduroCADD ของบริษัทในเครือ Software สามารถ

  • ออกแบบหลังคาดัดโค้ง (Crimp Curve Drawing)
  • บริการถอดแบบหลังคา ด้วยโปรแกรม CAD
  • ประหยัดมากกว่า ประมาณ 10-30% เนื่องจากไม่ต้องเสียเศษ ส่วนเกินในการผลิต
  • สามารถติดตั้งได้รวดเร็วกว่า ลดปริมาณเศษวัสดุหน้างาน
  • บริการประเมิณราคา Metal Sheet
  • บริการประเมิณราคาเม็ททัลชีท ด้วยการนำเสนอการผลิต จำนวนแผ่นจริง
  • ถูกต้อง และให้ความแม่นยำ มากกว่า การเสนอแบบต่อตารางเมตร
  • ทำแบบช็อปดรออิ้ง (Shop Drawing)
  • รับออกแบบ ช็อปดรออิ้ง (Shop Drawing) จากการวัดหน้างานจริง
  • มีความแม่นยำสูง หลีกเลี่ยงการแก้ไขงาน ที่เสียเวลา และค่าใช้จ่าย

คำนวณปริมาณน้ำฝน คำนวณ Rainwater Drainage Capacity ด้วย Software ตามมาตรฐานก่อสร้างออสเตรเลีย เปรียบเทียบค่าที่คำนวณ กับสเปคการรองรับน้ำฝนของลอนหลังคาต่างๆ แนะนำการปรับเปลี่ยนความลาดชัน (Slope) หลังคา ให้แก่ผู้ออกแบบ

คำนวณแรงลม พื้นที่ภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีแรงลม ประทะหลังคา สูงกว่าพื้นที่อื่นๆของประเทศ ปรับปรุงค่าแรงลม จากมาตรฐานก่อสร้างบนพื้นที่พายุไซโคลน ของออสเตรเลีย (Cyclone Regions Building Code) ช่วยให้สถาปิค และวิศวกร สามารถออกแบบ หรือเปลี่ยนแปลง รูปแบบหลังคาให้เหมาะสมกับพื้นที่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และแนะนำการยิงสกรู ให้เหมาะสมการแรงลม ในพื้นที่ติดตั้ง

Scroll to Top